Vårt team

på gång

Personal

Platschef:

Mats Högbacka

Fodermästare:

Sven Lagerström

Transport:

 Bröderna Snickars Transport Kb

 Urban Snickars

 Mekaniker:

 Igor Iontsa

 Materialförvaltare:

 Patrik Norrdahl
Styrelse

Medlemmar

ordförande

 Kurt Ahlholm

+358405819228

foderkommite ordf

Ulf Båskman

+358405167167


Bo-Kenneth Vidlund

Johan Sten

Boris Ivars

Stefan Martens 

Mathias Vesterlund